Müügitingimuste kehtivus

1) Müügitingimused kehtivad GRANITO.EE/POOD veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja GRANITO OÜ (edaspidi Veebipood G) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.

2) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad G veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

3) Veebipood G jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel GRANITO.EE

Hinnainfo

1) Kõik veebipoes G toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

2) Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest 30 kalendripäeva.

3) Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja G vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.

5) Veebipood G jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel GRANITO.EE

Tellimuse vormistamine

1) Valige sobiv toode ning vajutage tootelehel kuvatavat tellimisnuppu (“Telli hauakivi“, “Telli hauaplaat” või “Telli toode”).

2) Seejärel täitke tellimisvorm, mis koosneb valikustest ja täidetavatest lahtritest, samuti saate seal vajadusel lisaks üles laadida ka enda faile, v.a. hauaplaatide tellimusvormis. Hauaplaatide puhul palume pildid edastada tavamailina aadressile – info@granito.ee viitega tellimusele, mille juurde fail käib.

3) Järgnevalt vajutage nuppu “Telli hauakivi“, “Telli hauaplaat” või “Telli toode”.

4) Selle nupuvajutusega teie tellimuse andmed edastatakse meile ning Tarbija emaili aadressile saadetakse vastav teade andmete meile jõudmise kohta. Samuti saabub ka Tarbija emailile kokkuvõte saadetud tellmimusest.

5) Järgneva nelja tööpäeva jooksul saadetakse teile hauakivi, hauaplaadi esialgne tellimuse kogumaksumus vastavalt Tarbija valikutele tellimisvormis.

6) Kalkulatsiooni sobivusel, edastatakse Tarbijale ettemaksuarve, mis koostatakse vastavalt kalkulatsioonile.

– juhul kui tellimuses on hauakivi koos tellitud paigaldusetöödega, siis palume informeerida kõikidest vajalikest töödest mida on vaja kivi paigaldamiseks lisaks teha. Siis on kalkulatsioon ja hinnastamine täpsem.

– kui Granito OÜ töötaja on juba kalmistul ja paigaldustöid ei saa teostada, kuna Tellija poolt info edastamata jätmine muude tööde kohta, mida paigalduseks vaja teha ja meie töötaja ei ole ettevalmistunud lisa tööde teostamiseks, siis tuleb tasuda nn. tühisõidutasu objektile 350€.

– kui kalmistul hauakivi paigaldamisel tuleb välja, et tellitud hauakivi ei mahu etteantud asukohale ilma teisi inventaare (vaasid, olemasolevad hauakivid jne.) liigutamata, või on vaja kääbast laiali ajada ja teha pinnaseparandustöid või ka siin nimetamata ja informatsiooni omamata lisatööde kohta,  lisandub tehtavatele töödele tunnitasuhind, mida on Tellija kohustatud juurde maksma vastavalt Granito OÜ poolt saadetud lisaarvele.

7) Miinimum tööhind tunnipõhisel arvestusel on 40 Eurot.
– 0-1 tund 40.-
– 1-2 tundi 80.-
– 2-3 tundi 120.-
– 3-4 tundi 160.- jne.

8) Pärast Tellija poolset arve tasumist ja tasumise jõudmist Veebipoe pangakontole, koostatakse 2 tööpäeva jooksul tellimusele 3D kavand vastavalt saadud tellimuse ankeedi järgi.

9) Kui Tarbija on saadetud kavandi kontrollinud ja soovib teha kavandis muudatusi, siis esimesed 3 kavandi muutust on kliendile tasuta. Iga järgneva muudatusega lisandub 5 € kavandimuutmistasu, mille kotha edastatakse Tarbijale tasumiseks eraldi arve.

10) Pärast kavandi kinnitamist Tarbija poolt:

– võetakse tellimus töösse vastavalt Tellija poolt kontrollitud ja kinnitatud kavandi järgi;

– enne kivi väljastamist, edastatakse kliendile foto tööst, kui ei ole kokkulepitud teisiti. Vajadusel pakitakse ja kutsutakse kuller kaubale järele.

11) Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel E−R 9.00−17.00. Kui tellimus esitatakse reedel pärast kella 14, vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval.

Müügilepingu jõustumine

1) Kauba müügilepinguga kohustub veebipood G andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või veebipood G poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub veebipood G-le tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.

2) Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 7 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.

3) Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Veebipoe pangakontole.

Kohaletoimetamine

1) Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib veebipood G tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.

2) E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad peale Tarbija poolset arve tasumist ja kavandi kinnituse saamist.

3) Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.

4) Veebipood G ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood G ei saanud mõjutada ega ette näha.

5) Paigaldust vajavad tooted toimetatakse kohale veebipood G transpordivahendiga ja paigaldatakse ka veebipood G töötajate poolt.

6) Hauakivide paigaldusel peab klient informeerima veebipood G-d, tellitava monumendi paigalduskohast või tähistama uue hauakivi asukoha kujutletava keskoha äratuntava märgisega (metallvai, plastikelement, küünal jms). Nende võimaluste puudumisel paigaldab Granito OÜ töötaja monumendi talle kliendi poolt edastatud informatsiooni, hauaplatsi asukohta ja kivipaigalduse võimalusi arvestades, loogilisuse printsiibi ja kalmistul leviva üldise tava järgi.

7) Hauakivide paigaldustööd teostatakse alati esimesel võimalusel tööplaane ja ilma arvestades. Graafikuvälised paigaldused on lisatasu eest.

8) Vt. lisaks Tellimuse vormistamine punktid 6 ja 7.

Tagastamisõigus

1) Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. Vastavalt VÕS § 53 lg 4 Tarbijal õigust lepingust taganeda ei ole, juhul kui toode on valmistatud, arvestades lepingupooleks oleva tarbija isiklikke vajadusi. Nendeks on kõik tooted mida me oleme töödelnud (lõiganud, graveerinud, poleerinud või muud moodi töödelnud) vastavalt kliendi isiklikele soovidele. Taganemisavalduse tüüpvorm on toodud veebipoe G kodulehel.

2) Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.

3) Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba ostust taganemise avaldus, mille vormi leiab veebipoe G kodulehelt. Ning saata see e-postiaadressile info@granito.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

4) Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.

5) Klient ei pea kaupa tagastama logistikafirma vahendusel, kui veebipood G on nõustunud kaubale ise järele tulema.

6) Veebipood G tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas Tarbija kasutatud eseme kättetoimetamise kulud, v.a juhul, kui tarbija on sõnaselgelt valinud ettevõtja pakutud kõige odavamast eseme kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood Tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

Vääramatu jõud

1) Veebipood G ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood G ei saanud mõjutada või ette näha.

Isikuandmete töötlemine

1) Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.

2) Veebipoel G on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.

3) Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

4) Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel ligipääs.

Pretensioonide esitamise kord

1) Veebipood G vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.

2) Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipood G poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.

3) Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.

4) Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad veebipood G ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab veebipood G.

5) Veebipood G ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.

6) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile info@granito.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

7) Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.

8) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

9) Tarbijal on õigus nõuda veebipoelt G ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui veebipoel G ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, veebipood G ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

1) Kui Veebipood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijavaidluste komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse. Tarbija kaebusi on võimalik nüüd esitada ka mugava üle Euroopa Liidulises internetipõhiste tarbijate vaidluste platvormi ODR kaudu.