Uuring – odava Hiina basaldi kasutamine hauakivide materjalina, ehk miks muutub must kivi paari aastaga halliks

Mustad hauakivid muutuvad helehalliks

Eesti kalmistutele on viimase kümne aasta jooksul paigaldatud massiliselt hauakive ja ka hauapiirdeid, mis on oma ilusa musta poleeritud pinna tooni kaotanud juba mõne aasta möödudes peale paigaldamist. Eriti levinud on sellised  kivid Pärnumaal, Viljandimaal, Tartumaal ja Saaremaal. Antud probleem seisneb nende kivide valmistamiseks kasutatud  materjali tundlikkusest hapete suhtes, ka väga nõrkade hapetega kokkupuutudes tekivad kivi pinnale heledad laigud. Nõrgalt happeline on ka vihmavesi, millega kokkupuutudes kivi pind hakkab muutuma järk järgult heledamaks. Nii saabki juba mõne aasta möödudes ilusast mustast kivist hall kivi. Selle materjali näol on tegemist Hiina Rahvavabariigist pärinevast musta basaldiga, kaubandusliku nimega G684 (on ka teisi nimetusi Chang Black, Black Pearl).

  • Halliks muutunud G684 Hiina basaldist hauapiire Saaremaal Leisi kalmistul.Basalt

Basaltkivi „päikesepõletus“

Probleemi põhjuste täpsemaks selgitamiseks pöördusime Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituudi teaduri Toivo Kallaste poole. Katsete tegemiseks viisime Tehnika Ülikooli laborisse kolmest erinevast kivimist katsekehad: eelpoolmainitud Hiina basaldi G684 ja 2 Eestis laialdaselt levinud hea püsivusega musta gabrot, Hiinast pärineva musta gabro (Shanxi Black) ja Vene Karjalast pärineva gabro diabaasi (Karelia).

Laboris määrati röntgendifraktomeetriaga kivimite ligikaudne mineraalne koostis. Basaldi võrdlemisel hea ilmastikupüsivusega gabrodega selgub, et peamine mineraalse koostise erinevus on basaldi suur analtsiimi(6,5%) ja oliviini(15,1%) sisaldus, mis on mineraalid, mida gabrod ei sisalda. Magneesiumirikas oliviin on ilmastikumõjude toimel kergesti lagunev mineraal. Poleeritud kivi musta tooni ja läike kiire kadumise põhjuseks on aga G684 basaldi analtsiimi sisaldus. Mis laguneb happelises keskonnas väga kiiresti ja selle protsessi käigus tekivad kivi pinnale heledad laigud, mida kutsutakse “päikesepõletuseks“.

Lisaks sellele on ka basaldi füüsikaline lagunemine kordi kiirem gabrodest, kuna kivi poorid on suured, st. sinna mahub rohkem vett, mis külmudes paisub ja kivi pinda lõhub. Eriti oluline on see just riikides, mis on sarnase kliimaga nagu Eesti, kus temperatuurid kõiguvad aasta jooksul väga tihti + ja – vahel. Samuti on suured poorid põhjuseks, miks basaldist hauakivid nii kiiresti sammalduvad. Suurema poorsusega kivisse on samblikel kergem juurduda.

G684 basalt on odav

Põhjus, miks Hiina G684 basalti on hakatud Eestis kasutama hauakivide valmistamiseks on väga lihtne; tema madal hind. Antud materjal on väga madala hinnaga võrreldes teiste mustade kivimitega. Näiteks võrreldes kvaliteetse Hiina gabroga on tema hind üle 2 korra odavam. Võrdluses Karjala gabrodiabaasiga või Rootsi diabaasiga on hinnvahe juba 3-4 kordne. G684 basalt iseenesest on nägus materjal ja omal kohal kasutamiseks  sisetingimustes, kus materjal ei puutu kokku hapetega, kuid hauasammaste valmistamiseks ta kindlasti ei ole sobilik.

Eesti tarbija madal teadlikkus looduskividest

Kui näiteks keskmine soomlasest või rootslasest klient, kes tuleb tellima graniidist töötasapinda oma kööki või hauasammast kalmistule, oskab alati küsida olulisemaid materjali tehnilisi näitajaid; siis eesti kliendi puhul on see pigem haruldane. Ning kahjuks leidub turul ettevõtjaid, kes kasutavad kliendi madalat teadlikkust ära ja müüvad madala kvaliteediga tooteid, suurema marginaali eesmärgil.

Kas müüa kehva toodet või kaotada marginaalis

Müügisalongis seistes on odavast Hiina basaldist kivid sama ilusad, kui kvaliteetsetest gabrodest kivid. See asjaolu on väga suureks probleemiks kõigile ettevõtetele, kes tahavad müüa kvaliteetset toodet, mis kestab inimpõlvi. Kuna klient ei tee ostes välimuse järgi  kividel vahet, ei saa ka kvaliteetset materjali kasutavad ettevõtted küsida oluliselt parema toote eest kõrgemat hinda. Neil on sisuliselt 2 valikut, kas müüa kvaliteetset toodangut väiksema marginaaliga, kui konkurendid müüvad kehvast materjalist valmistatud toodet või hakata samuti kasutama viletsamat materjali ning müüa võrdväärsete marginaalidega konkurentidega.